Giường chạm hồng gỗ hương

  • NH00565
Liên hệ

Mẫu trên có thể được đặt theo yêu cầu của khách hàng:

  • Kích thước theo yêu cầu của KH
  • Chất liệu: gỗ gụ, gỗ gõ, gỗ hương, gỗ mun…
  • Sơn PU cao cấp