Bộ bàn ghế triện tàu

Bộ 6 món: 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế, 2 đôn