Mẫu tủ bày + bàn làm việc

Mẫu khách đặt: trần gỗ, sàn gỗ, tủ bày và bàn làm việc gỗ gõ