Bộ bàn ăn chữ nhật gỗ xoan đào

Bộ 6 ghế + 1 bàn chữ nhật gỗ xoan đào

Bộ bàn ăn chữ nhật mặt kính

Bộ 8 ghế + 1 bàn chữ nhật gỗ hương

Bộ bàn ăn chữ nhật gỗ hương

Bộ 10 ghế + 1 bàn chữ nhật gỗ hương

Bộ bàn ăn gỗ gụ

Bộ 10 ghế + 1 bàn bầu dục

Bộ bàn ăn gỗ hương + gỗ nu

8 ghế và 1 bàn bầu dục: gỗ hương + gỗ nu