Bộ Minh quốc đào gỗ hương

Bộ 8 món: 4 ghế, 2 đôn, 1 đoản, 1 bàn

Bộ Minh Quốc voi gỗ hương

Bộ 8 món: 1 đoản, 1 bàn, 2 đôn, 4 ghế đơn

Bộ triện bọc đệm gỗ gụ

Bộ 6 món: 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế, 2 đôn

Bộ phòng khách gỗ hương 1

Bộ 6 món: 1 đoản, 1 bàn,  2 ghế, 2 đôn

Bộ triện Hồng Kông gỗ hương vách nu

Bộ 6 món: 2 ghế, 1 đoản, 1 bàn, 2 đôn (1 đôn cao, 1 đôn thấp)

Bộ bàn ghế phòng khách 2

Bộ 6 món: 1 đoản, 1 bàn,  2 ghế, 2 đôn

Bộ như ý gỗ gụ

Bộ 6 món: 1 đoản, 1 bàn,  2 ghế, 2 đôn

 

Bộ triện góc gỗ hương

Bộ 9 món: 5 ghế, 1 bàn góc, 1 bàn chữ nhật, 2 đôn

Bộ bàn tròn gỗ nu

Bộ 4 ghế, 1 bàn tròn, 2 đôn

Chất liệu: Gỗ nu